Yüzey integrali

Yüzey integrali, çokkatlı integrallerin yüzeyler üzerindeki entegrasyonun genelleştirilmesidir. Çizgi integralinin çiftkatlı integralli analogu olarak düşünülebilir. Bir yüzey verildiğinde, yüzey üzerinde bir skaler alan veya bir vektör alanı entegre edilebilir. Bir bölge R düz değilse, şekilde gösterildiği gibi yüzey olarak adlandırılır.

Yüzey integrali tanımı

Yüzey integrallerinin fizikte, özellikle de klasik elektromanyetizma teorilerinde uygulamaları vardır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.