Çokkatlı integral

Çok katlı integral birden fazla değişkenli fonksiyonların belirli integralidir. İki boyutlu gerçek uzay R2'deki fonksiyonların integraline iki katlı integral, üç boyutlu gerçek uzay R3'deki fonksiyonların integraline üç katlı integral denir. Örneğin, iki değişkenli f(x, y) ve üç değişkenli f(x, y, z) fonksiyonları için aşağıdaki gibi gösterilir:

İki eğri arasındaki bölge çok katlı integal ile hesaplanabilir.
z = 10 − x2y2/8 yüzeyinin altında kalan hacim çift katlı integral ile bulunabilir. Nesnenin tabanındaki karesel bölge integralin tanım bölgesidir.

Çokboyutlu sayısal integrasyon için özgür yazılım

  • interalg: a solver from OpenOpt/FuncDesigner frameworks, based on interval analysis, license: BSD (free for any purposes)
  • Cuba7 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. is a free-software library of several multi-dimensional integration algorithms
  • Cubature16 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. code for adaptive multi-dimensional integration

Kaynakça

  • Robert A. Adams - Calculus: A Complete Course (5th Edition) ISBN 0-201-79131-5.
  • R.K.Jain and S.R.K Iyengar- Advanced Engineering Mathematics (Third edition) 2009, Narosa Publishing House ISBN 978-81-7319-730-7

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.