Aşırı sağ

Aşırı sağ, radikal sağ ya da ekstrem sağ, sağcı siyasette sağcılığın en yüksek biçimini gösterir. Aşırı sağ siyaset toplumda toplumsal hiyerarşiyi destekler; daha doğuştan bazı insanların aşağı, bazılarınınsa üstün olduğu gibi düşünceleri içinde barındırır. Belirli kişilerin ya da grupların üstünlüğünü destekler.[1] Bu tip siyaset yaygın olarak otoriterdir ve komünizm karşıtlığı içerir. Genellikle aşırı sağ terimi istenmeyen gruplara karşı göç ve uyum karşıtlığı duruşları, sosyokültürel boyutta baskı, milliyet ayrımcılığı; ırksal ve dinsel grupların kendilerini diğerlerinden üstün konuma getirecek tutumlar, küreselleşme karşıtlığı gibi görüşleri kapsamaktadır.[2] Başka bir deyişle kavram aşırı milliyetçi, yabancı düşmanı, ırkçı, köktendinci veya gerici görüşlere sahip kişi ya da grupları tanımlamada kullanılır.[3]

Temel olarak "aşırı milliyetçilik ile ırkçılık" ve "köktendincilik" olmak üzere iki farklı grupta incelenir.

Aşırı milliyetçilik ve ırkçılık

Aşırı sağ görüşün içerisindeki aşırı milliyetçiler, toplumsal dayanışmaya dayalı ve ulusal birliktelik vurgusunu içeren totaliter bir yönetim altındaki toplum birliğini hedeflemektedirler. Kendi uluslarının birliğini ve diğer uluslara karşı güçlü olmasını savunmaktayken, milliyetçiliğe ve ulus kavramına karşı olan aşırı sol görüşe karşı muhalif bir konumda bulunurlar. Aşırı milliyetçiler kendi uluslarında zararlı olarak tanımladıkları ya da gerçekten zararlı olan düşüncelere karşı mücadele etmeyi amaç edinmişlerdir ve epik ögelerle süslenmiş tarihsel ögelerden de yararlanırlar. Irkçılar ise yaşadıkları toplumda üstün olarak niteledikleri ırksal kökene bağlı bir kesimi, aşağı olarak niteledikleri diğer kesimden ayırmak ve aşağı olanları defetmek isterler.

Köktendincilik

Köktendincilik, dinî kuralları esas alan ve bu esaslara en katı biçimde bağlılığı içeren, din ile siyaset ayrımını reddeden, toplumun tek bir dinin şartlarına göre idare edilmesi gerektiğini savunan görüştür. Köktendinciler, bağlı oldukları toplumun ve dolayısıyla tüm ülkenin dinî kurallar içerisinde yönetilmesinin en doğru koşul olduğunu savunurlar ve laikliği reddederler. Türkiye'de bunun en büyük örneğini İslamcı örgütler sergilemektedir.

Galeri

Aşırı sağ ideolojiler

Kaynakça

  1. Woshinsky, Oliver H., Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior (Oxon, England; New York City, United States: Routledge, 2008) p. 154.
  2. İngilizce Wikipedia 24 Mart 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. dan Genel derleme
  3. Carlisle, Rodney P., ed., The Encyclopedia of Politics: The Left and the Right, Volume 2: The Right (Thousand Oaks, California, United States; London, England; New Delhi, India: Sage Publications, 2005) p. 693.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.