İranlı bilim insanları listesi

Bu liste İranî kökenli bilim insanlarını içermektedir.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fotoğraf Qotbeddin Şirazi tarafından ortaçağ el yazması alınmıştır. Görüntü bir helisel gezegen modeli anlatıyor.

A

B

C

 • Cabir bin Hayyan, fen bilgini; simyacı, kimyacı ve eczacı; fizikçi, astronom ve astrolog; tıp ve fizik tedavi uzmanı; mühendis, coğrafyacı, filozof ve sûfi.
 • Cüveyni, tarihçi

D

E

F

G

 • Gardezi, d.1061, coğrafyacı ve tarihçi
 • Gazali, filozof
 • Gıyaseddin Cemşid; hekim, matematikçi ve gökbilimci
 • Gorgani, Zayn al-Din Isma‘il ibn, d.1136, hükümdar hekimi
 • Gorgani, Abu Saeed, gökbilimci ve matematikçi
 • Gorgani, Rostam, hekim
 • Gorgani e Masihi, bkz. Masihi Gorgani, d.999, İbni Sina'nın ustası

H

 • Hazini
 • Hârizmî, gökbilimci
 • Hakim Gulam İmam, hekim
 • Hakim Muhammed Mehdi Naki, hekim
 • Hakim Muhammed Şerif Han, hekim
 • Hakim El-Nişaburi, İslam alimi
 • Hallac-ı Mansur, filozof
 • Hamedani, hekim
 • Hanbel, İslam alimi
 • Haravi, Ebu'l Fazl, gökbilimci
 • Haravi, Yusuf, hekim
 • Haravi, Ali, gezgin
 • Hasanizadebek, Hidrojeoloji profesörü, Uzmanlık: Gözenekli ortamın teorileri (Utrecht Üniversitesi, Hollanda).[2]
 • Hasani, Kivameddin, hekim
 • Hessabi, Mahmud, hekim

I

 • İbn Abi Sadiq, "2. Hipokrat (The Second Hippocrates)", İbn-i Sina disiplininden gelmektedir.
 • İbn Haseb, hekim
 • İbn Hordadbeh, coğrafyacı
 • İbn Rustah
 • Ilaqi, Yusef, İbn Sina'nın öğrencisi
 • Mansur ibn İlyas, hekim
 • İsfahani Abol-fath, matematikçi
 • İbn Işaq, tarihçi d.768.
 • İbn Sina, (Avicenna), filozof ve hekim
 • Isfahani, Jalaleddin, hekim
 • Isfahani, Husayn, hekim
 • İstahri, coğrafyacı

J

 • Ja'far ibn Muhammad Abu Ma'şar al-Balhi
 • Jaghmini, hekim
 • Jaldaki, hekim
 • Juwayni, filozof
 • Juzjani, Abu Ubaid, hekim
 • Jamasb, filozof

K

 • Kaşfi, din alimi
 • Kazeruni, hekim
 • Kemaleddin El Farisi, ö. 1318, matematikçi
 • Kermani, hekim
 • Kermani, Şemseddin, İslami akademisyen
 • Hademhosseini, Alireza, Biyomedikal ve Biyomühendislikte öncü
 • Hazeni, Abu Jafar, matematikçi
 • Hazeni, Abolfath, fizikçi
 • Horasani, Sultan Ali, hekim
 • Hujandi, matematikçi ve gökbilimci
 • Kuşyar ibn Labban, matematikçi, Nasavi'nin ustası
 • Kuhi, Rostam, matematikçi
 • Kubra, Najmeddin

M

 • El-Mahani, matematikçi
 • Muhammed bin İbrahim el-Fezari, matematikçi
 • Muhammed Bakir Yazdi matematikçi.
 • Majusi, Ibn Abbas, hekim
 • Marvazi, gökbilimci ve matematikçi
 • Marvazi, Abu Taher, filozof
 • Masawaiyh veya Masuya
 • Maşallah ibn Athari, Yahudi kökenli, Horasan'dan Bağdat şehrini Firuzabad'a dayanarak tasarlayan kişi
 • Masihi Gorgani, İbn-i Sina'nın ustası
 • Mirza Ali Hakim, hekim
 • Miskawayh, filozof
 • Mostowfi Qazvini, coğrafyacı
 • Molla Sadra, filozof
 • İbni Mukaffa, Zerdüştlük'ten İslam'a geçmiş düşünür.
 • bin Musa, Hasan, gökbilimci
 • bin Musa, Ahmad, gökbilimci
 • Muhammed bin Musa, gökbilimci
 • Muvaffak, eczacı
 • Muhammad ibn Muhammad Tabrizi, filozof

N

 • Nagavri, hekim
 • Nahavandi, Benjamin, Yahudi düşünür
 • Nahavandi Ahmed, gökbilimci
 • Nahşabi, hekim
 • Nasir Gebelli, bilgisayar bilimcisi ve video oyun geliştiricisi
 • Nasavi, matematikçi
 • Natili, hekim
 • Naubaht, Bağdad şehrinin planlamacısı
 • Nevbahti; İslam alimi, filozof
 • Nevbahti el Ruh, İslam alimi
 • Neyrizi, matematikçi
 • Muhammed Bahauddin, Nakşibendi tarikatının isim babasıdır
 • Nişaburi, hekim
 • Müslim bin Haccac, İslam alimi
 • Nizami Gencevi, romantik şair
 • Nizamülmülk, siyasetbilimci
 • Nurbahşi, hekim

Ö

P

 • Paul the Persian, filozof.

Q

R

S

 • Sabzevari, şair ve filozof
 • Sagani, gökbilimci
 • Sehl
 • Sehl, Sabur İbn, hekim
 • Selman-ı Farısi, İslam bilgini ve sahabe
 • Semerkandi, hekim
 • Şemseddin Semerkandi, matematikçi ve gökbilimci
 • Sarahsi, Muhammad ibn Ahmad, İslami akademisyen
 • Seifzadeh, Hossein,S. Political Scientist, Iranian Studies,
 • Şehristani tarihçi
 • Şahrazuri, filozof ve hekim
 • Şahrazuri,Ibn al-Salah, İslami akademisyen
 • Şayh Tusi, ünlü İslami akademisyen
 • Şayh Saduq, teolog
 • Şirazi, Imad al-Din Mas'ud, hekim
 • Şirazi, Muhammad Hadi Horasani, hekim
 • Kutbeddin Şirazî, İranlı din ve astronomi bilgini.
 • Şirazi, Mahmud ibn Ilyas, hekim
 • Şirazi, Najm al-Din Mahmud ibn Ilyas, hekim
 • Şirazi, Qurayşi, hekim
 • Şirazi, Sultan Waezin, teolog
 • Siczi, matematikçi
 • Sijzi, Mas'ud, hekim
 • Soleiman ibn Hasan, hekim
 • Şihabeddin Sühreverdî, İslam filozofu ve işrakilik isimli fikrî akımın kurucusu.

T

 • Tabarani, İslami akademisyen
 • Taberi, tarihçi
 • Taberi, İbn Faruhan, gökbilimci ve mimar
 • Taberi, Ebu'l Hasan, hekim.
 • Taberi, İbn Sahl, Yahudi kökenli hekim. Rhazes'in ustası
 • Tebrizi, hekim.
 • Taftazani, teolog, dilbilimci
 • Tayfur, Ibn Abi Tahir, d.893, dilbilimci
 • Yakub bin Tarık İranlı astronom ve matematikçi.
 • Tirmizî, İslâm âlimi ve hadisçisi.
 • Tunakabuni, hekim
 • Tughra'i, hekim
 • Nasîrüddin Tûsî, matematikçi, filozof
 • Şerafeddin el-Tusî, matematikçi

V

 • Reşideddin Vatvat

W

 • Waqidi, tarihçi

Y

Z

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Hill, Donald R. Islamic Science and Engineering. Edinburgh University Press, 1993. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctvxcrf52. Erişim tarihi: 31 Ocak 2021, s. 119
 2. "S. Majid Hassanizadeh". 20 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Haziran 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.