Önceki Chao (16 Krallık)

Önceki Chao[1][2][3], Birinci Chao[4], Han Zhao (Çince: 漢趙 pinyin: Hànzhào veya 前趙 pinyin: Qiánzhào, MS 304 - 329), Çin tarihinde 'Beş Hu Onaltı Krallık (Çince: 五胡十六國 wǔ hú shí liù guó) döneminde Güney Hiung-nu'nun 19. tanhu'suolan Teçişi Tanhu (Çince: 持至屍逐就單于 chí zhì shī zhú jiù)'nun sülalesinden Yufuluo (欒提於夫羅 luándī yūfūluo)'nın torunlarından Jin Hanedanı'nca "Hiung-nu Beş boyu Büyük müfettişi" (五部大都督 wǔbù dàdōudū) görevine atanmış Liu Yuan (Çince: 劉淵 liú yuān) tarafından kurulmuş bir hanedan.

Çin tarihi
Çin Tarihi

Han Chou'nun hükümdarları

Türbe adıSonradan
verilen ad
Çince soyadı ve adıSaltanat süresiDönemin adı ve süresi
Han 304-319
Gaō zǔ (高祖)Guāng wén (光文)Liú yuān (劉淵)304-310Yuán xī (元熙) 304-308

Yǒng fèng (永鳳) 308-309
Hé ruì (河瑞) 309-310

YokYokLiú hé (劉和)7 günlük (310)Yok
Liè zōng (烈宗)Zhāo wǔ (昭武)Liú cōng (劉聰) 310-318Guāng xīng (光興) 310-311
Jiā pīng (嘉平) 311-315
Jiàn yuán (建元) 315-316
Lín jiā (麟嘉) 316-318
YokYǐn (隱)Liú càn (劉粲)bir ay ve birkaç gün (318)Hàn chāng (漢昌) 318
Qian Zhao 319-329
YokHòu zhǔ (後主)Liú yaò (劉曜)318-329Guāng chū (光初) 318-329
YokYokLiú xī (劉熙)329Yok

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Not

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.