Ögeday

Ögeday Han (d. 7 Kasım 1186 - ö. 11 Aralık 1241), Cengiz Han'ın oğullarından biri ve mirasçısı. Cengiz Han'dan sonra Moğol İmparatoru olmuş ve babasının yarım bıraktığı istilaları ve devlet düzenlemesini tamamlamıştır.

Ögeday
2. Moğol Hanı
Moğol İmparatorluğu Naibi
Hüküm süresi 1229
Önce gelen Tuluy Han
Sonra gelen Oğulkeymiş Hatun
2.Moğol İmparatorluğu Hanı
Hüküm süresi 13 Eylül 1229-11 Aralık 1241
Önce gelen Cengizhan
Sonra gelen Güyükhan
Eş(leri) Borakçin
Töregene
Çocukları Güyük Han
Huden
Hoçu
Horaçar
Haşi
Kadan
Melig
Hanedan Börçigin
Babası Cengiz Han
Annesi Börte Ujin
Doğum 7 Kasım 1186
Khentii, Moğolistan
Ölüm 11 Aralık 1241 (55 yaşında)
Moğol İmparatorluğu
Dini Tengricilik

Kaynakça

Ögeday'ın tahta geçişi (Raşit al-Din Hamadani, Cami’üt-Tevarih 'ten)
  Resmî unvanlar
  Önce gelen:
  Cengiz Han
  Moğol Hanı
  1229–1241
  Sonra gelen:
  Güyük Han
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.