Çin liderlik nesilleri

Çin liderlik nesilleri, Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndaki yükselmenin kıdeme bağlı olması sonucu, farklı dönemlerde orduyu yöneten kadroların oluşturduğu nesillere verilen addır. Resmi söylemde liderlik, parti ideolojisine belirgin bir uyum ile tanımlanır. Tarihçiler bu "nesillerden" referans alarak Çin hükûmetinin gelişim dönemlerini incelemiştir.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Çin
devlet yapısı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.