Zilkade

Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın (Arapça: Eşhürü'l-Hurum) birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar dört tanedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb. Peygamber İbrahim ve İsmail devrinden beri bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasakdır.

Zilkade, Hicri takvime göre yılın 11. ayı.

Peygamber Muhammed'in Hadis-i Şerif'ine göre: "Haram Aylarda üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar."[1][2]

Kaynakça

  1. İhyau Ulumi'd-din
  2. Riyâzü's Salihîn, II, 507
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.