Yunanistan Anayasası

Yunanistan Anayasası, (Yunanca: Σύνταγμα, Sintagma) Yunanlar'ın Beşinci Revize Parlamentosu tarafından oluşturuldu ve 1975'te yürürlüğe girdi. O zamandan beri üç kez, 1986, 2001 ve 2008'de revize edildi. Yunanistan'ın anayasal tarihi, ilk üç devrimci Yunan anayasasının kabul edildiği Yunan Bağımsızlık Savaşı'na (1821-1832) kadar uzanır. Atina'daki Sintagma Meydanı, modern Yunan devletinde kabul edilen ilk anayasanın ismini almıştır.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
Yunanistan
devlet yapısı

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.