XSL

XSL ya da tam adıyla Extensible Stylesheet Language Family (Türkçe karşılığı: Genişletilebilir Biçimlendirme Dili Ailesi), XML dosyalarının içindeki verilere ulaşma, ulaştıklarını başka şekillere dönüştürme ve gösterime hazırlama emirleri içeren kendileri de XML kurallarina uyan diller ailesinin adıdır.

Tanımlama Parçaları

  • XSLT
  • XPath(Aynı zamanda XLink tanımlama kapsamına da girmektedir)
  • XSL-FO

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.