MathML

MathML (Mathematical Markup Language) (Türkçe: Matematiksel Biçimlendirme Dili), Web için W3C tarafından matematiksel terimleri ifade etmek için geliştirilen bir dildir. Son sürümü MathML 3.0'dır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.