Wheatstone köprüsü

Wheatstone köprüsü, elektriksel dirençleri karşılaştırmaya ya da ölçmeye yarayan elektrik devresidir. Dört direncin kare oluşturacak biçimde birbirine bağlanmasından oluşur.

Wheatstone köprüsü devre şeması Rx:Bilinmeyen Direnç, R2:Ayarlı Direnç

Orta büyüklükteki dirençlerin tam doğru ölçülebilmesi için kullanılabilecek en uygun yöntem “Wheatstone Köprüsü” yöntemidir. Çok küçük değerli dirençlerin hatasız ölçülebilmesi için ise wheatstone köprüsü üzerinde yapılan bir değişiklikle elde edilen ve “Kelvin Köprüsü” olarak bilinen düzenek kullanılır. Yalıtım direnci ve sızıntı direnci gibi çok yüksek değerli dirençlerin ölçülmesinde ise, MEGER (Megaohmmetre) denen ölçü aletleri ile yüksek gerilim altında direnç ölçme işlemi yapılır.

Kullanımı

Devrede iki tane değeri bilinen direnç (R1 ve R3), bir tane ayarlı direnç (R2) ve bir de değeri bilinmeyen direnç (Rx) vardır. Değişken direnç (R2), galvanometre sıfırı gösterene kadar değiştirilir. R1*R3=R2*Rx olduğunda galvanometre sıfır değerini gösterecektir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.