Frekansmetre

Frekans ölçer, rezonans boşluğu kullanılarak frekans ölçümü yapma prensibiyle çalışır. Bu boşluk ayarlanarak gelen sinyalin frekansmetre içerisinde rezonansa girmesi sağlanır. Rezonans sağlandığında çıkıştaki sinyal seviyesi en aza iner.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.