Veziristan

Veziristan (Peştuca ve Urduca'da : وزیرستان, "Vezirlerin Ülkesi") Pakistan'ın kuzeybatısında, Afganistan sınırnda dağlık bir bölge olan Veziristan 11.585 km² alan kaplar. Yerel aşiretlerin yaşadığı, kendi kuralları olan bir bölgedir.

Kuzey ve Güney Veziristan(yeşil) Pakistan içinde (beyaz)

Bu bölgede yaşayanların geleneklerine göre dışarıdan kim gelirse gelsin tanrı misafiri sayıldığı için, onlara sığınan insanları koruyup sahip çıkmakla kendilerini yükümlü sayıyorlar. Bu yüzden kanundan kaçan birçok kişinin saklandığı bölge haline gelmiştir. Son beş senedir Pakistan Ordusu'yla çokça çarpışma olmuştur.

Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan olarak ikiye ayrılır. Resmi olarak adı Federal yönetilen kabile alanları olan bölgeye dahildir. Bu bölgenin adından, bölgenin durumu hakkında ip ucu elde edilebilir.

Kuzey (mor) and Güney (mavi) Veziristan ve onu çevreleyen Federal yönetilen kabile alanları bölgesi ve illeri

Kuzey Veziristan da Vezir ve Davar kabileleri yaşar. Güney Veziristan da ise Mashud ve Vezir kabileleri ikame eder.

Bu bölgede islam şeriati hüküm sürmektedir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.