Davar

Davar, koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara ve bunların sürüsüne verilen ad.

Etimoloji

Kökeni eski Türkçe tabar sözcüğüdür.[1]

Kaynakça

  1. TDK Tarama Sözlüğü

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.