Topluluk

Topluluk belirli ölçütler (alan, zaman, ilişki, vb.) bakımından birbirine yakın olan insanların oluşturduğu öbeğe verilen addır. Biyolojide topluluk ise, aynı çevrede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan canlılar olarak tanımlanmaktadır.

Yaz gündönümünü izlemek amacıyla buluşan bir topluluk

İnsan topluluklarında niyet, inanç, kaynaklar, tercihler, gereksinimler ve risk gibi olgular topluluğun birliği üzerinde belirleyici etkiye sahip olabilmektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.