Ad

Ad ya da isim bir varlığın ne olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan terimlerin genel adıdır. Belirli bir bağlamda kullanılabildiği gibi, bir ya da birden fazla varlığı tanımlama özelliği gösterir. Kişi adları insanlar için kullanılmakta iken, belirli (tekil) bir varlığı tanımlamak için kullanılan ifadeler özel isim olarak anılmaktadır. Adlar, canlı ve cansız varlıkların yanı sıra tanrılar için de kullanılmaktadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.