Teoman Sürenkök

İsmail Teoman Sürenkek (d. 1932, İstanbul) Türk büyükelçi.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Dışişleri Bakanlığı'na 1960 yılında girmiştir. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı görevlerde bulunmuştur. 1987-1991 yılları arasında Arnavutluk ve 1992-1995 yılları arasında Yeni Zelanda Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 1995-1997 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyesi olmuştur. 1998-2001 yılları arasında Tayvan Türk Ticaret Ofisi Temsilcisi olarak görev yapmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.