Ahmet Ergin

1992 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuş, aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007-2009 yıllarında Kazan Başkonsolosu, ardından Juba Başkonsolosu ve 2011-2013 yıllarında Juba Büyükelçisi, 2013-2016 yılları arasında ise Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olmuştur. 1 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Wellington Büyükelçisidir.

Ahmet Ergin (d. 1970, Londra) Türk büyükelçi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.