Tıbbi kötü uygulama

Tıbbi kötü uygulanma (medical malpractice) tıbbi hata ya da yanlış tedavi, sağlık kurumlarının ve tabip, fizyoterapist, hemşire, ebe gibi sağlık çalışanlarının bilgisizlik, beceri eksikliği, deneyimsizlik veya ilgisizlik sonucunda gerçekleştirdikleri, tıbbi camianın kabul ettiği uygulama standartlarının altında kalan tedavi ve işlemleri sonucunda hastanın yaralanması, zarar görmesi ve ölümüne neden olan çoğunlukla tıbbi hata ve mesleki ihmalle ortaya çıkmış zararlardır. Tıbbi kötü uygulama standartları ve düzenlemeleri ülkeler arasında ve ülkelerin değişik yargı çevrelerinde farklılıklar gösterebilir[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Hakeri, Hakan (Ocak 2012). Tıp Hukuku. Seçkin. ISBN 9789750217487. s. 509 vd.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.