Fizyoterapist

Fizyoterapist, fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksek okullardan mezun sağlık çalışanıdır. Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman hekimlerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine bağlı olarak, hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli tedavi programını oluşturur ve uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile iş birliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman hekimin fizyoterapiste vermesi gerektiği gibi fizyoterapist de ilgili uzman hekime bilgi verir.

Çalışma alanları

 • Yataklı tedavi merkezleri
 • Ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşları
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Evde tedavi
 • Huzur evleri
 • Spor kulüpleri
 • Mesleki rehabilitasyon merkezleri
 • Kaplıca merkezleri
 • Endüstri alanları
 • Okullar

başta olmak üzere sağlık ve sağlıklı yaşamla ilgili hizmet veren tüm resmi ve özel kuruluşlar fizyoterapistin çalışma alanlarıdır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, çok geniş hastalık grupları ile ilgilidir ve dolayısıyla fizyoterapistler de sağlık ekibinin vazgeçilmez elemanlarıdırlar. Çokça uğraşılan hastalık grupları arasında;

 • Omurilik yaralanmaları
 • Tam veya kısmi felç
 • Travmatik beyin yaralanmaları
 • Sinir yaralanmaları
 • Multipl skleroz (MS)
 • Serebral palsi (CP)
 • Spina bifida
 • Poliomiyelit
 • Kırık
 • Protezli hastalar
 • Skolyoz/Omurga eğrilikleri
 • El yaralanmaları
 • Spor yaralanmaları
 • Uzuv kayıpları
 • Nörojenik mesane ve bağırsak fonksiyon bozuklukları
 • İltihabi romatizmal hastalıklar (Romatoid artrit, seronegatif spondiloartritler vb.)
 • Osteoartrit
 • Ağrı (Bel, boyun ağrıları vb.)
 • Fibromiyalji
 • Sistemik romatizmal hastalıklar (Sistemik lupus eritamatozus (SLE), scleroderma, enflamatuar myopatiler vb.)
 • Kanser
 • Cerrahi öncesi ve sonrası rehabilitasyon
 • Kardiyopulmoner rehabilitasyon
 • Geriartrik rehabilitasyon

sayılabilir

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.