Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Denetleme Kurulu

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkezi Denetim Komisyonu, (Rusça: Центральная ревизионная комиссия КПСС), Centralnaya revizionnaya komissiya) Sovyetler Birliği Komünist Partisi bünyesindeki bir denetleyici organdı. Benzer organlar, SBKP'ninkine benzer diğer komünist partilerde de var oldu.

Merkezi Denetim Komisyonu, partilerin merkez organları tarafından çabuk ve düzgün bir şekilde denetlenmesine, hazinenin ve SBKP Merkez Komitesi kuruluşlarının hesaplarını denetlemeye başladı.

Başka bir SBKP kontrol organı olan parti disiplinini uygulamakla yükümlü SPBK Merkez Komitesi Parti Kontrol Komitesi ile karıştırılmamalıdır.

Başkanlar

  • 16.3.1921 — 22.5.1924 — Viktor Nogin
  • 31.5.1924 — 2.12.1927 — Dmitry Kursky
  • 19.12.1927 — 2.4.1951 — Mikhail Vladimirsky
  • 9.1952 — 3.2.1959 — Pyotr Moskatov
  • 3.2.1959 — 17.10.1961 — Aleksandr Gorkin
  • 31.10.1961 — 29.3.1966 — Nonna Muravyova
  • 8.4.1966 — 25.2.1986 — Gennady Sizov
  • 6.3.1986 — 30.9.1988 — Ivan Kapitonov
    • vekâlet eden Alla Nizovtseva, 1988—1990)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.