Satış vergisi

Satış vergisi belirli ürün ve hizmetlerin satışı nedeniyle yönetimsel bir birime ödenmesi gereken vergilerin genel adıdır.

Maliye
Finans ve Vergi 
Vergilendirme

Gelir vergisi · Bordro vergisi
SKV · Damga vergisi · ADV
Satış vergisi · KDV · ÖTV · Düz oranlı vergi
Vergi, gümrük ve ticaret
Vergi cenneti

Vergi Oranı

Vergi oranı · Nisbi vergi
Artan oranlı vergi · Azalan oranlı vergi
Vergi avantajı · Maktu vergi
Verginin aşırı yükü

Ekonomi politikaları

Parasalcılık
Merkez bankasıPara arzı
Altın standardı

Maliye politikaları
HarcamalarBütçe açığıBorçlar
Ticaret politikaları
Dış ödemeler dengesi
TarifeTicaret antlaşmaları

Policy-mix

Finans

Finansal piyasalar
Finansal piyasa aracıları
Yönetim · Bireysel
 · Düzenleme

Banka

Kısmi rezerv · Tam rezerv
Serbest bankacılık · İslami Bnkacılık
Tasarruf mevduatı

Bu vergi türü genellikle satışı yapılan ürün ya da hizmetin bedeline eklenmektedir. Vergi tutarı, satışı yapılan nesnenin toplam bedeline belirli bir yüzde uygulanarak hesaplanabilir. Vergiden muaf tutulan ürün ya da hizmetler de mevcuttur.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.