Gelir vergisi

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.[1] Bu nedenle vergi yükünün dengeli dağılımı açısından uygun bir vergi türüdür.

Kaynakça

  1. "Gelir Vergisi", http://www.vergiblog.com/2016/10/gelir-vergisi.html 23 Ekim 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Erişim tarihi: 22.10.2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.