Ürün

  • Ürün, doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsül.
  • Ürün, bir tutum ve davranışın ortaya çıkardığı şey.
  • Ürün ağacı, ekonomide ürün sürecini gösteren bir şema.
  • Ürün (dergi), dergi.
  • Ürün, Uşak, Uşak ili merkez ilçesine bağlı köy
  • Ürün (ekonomi), İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretilen, maddi olan (mal) ve maddi olmayan (hizmet) üretilmiş unsurların genel adı.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.