Sahih

Sahih (Ar. صَحِيحٌ , İng. İngilizce: authentic, otantik), doğru, gerçek anlamında sıfat.

Sahih hadis

Bir veya iki rivayet zinciri ile nakledilen, hadisçilerin değerlendirmeleri çerçevesinde, kendi kriter ölçülerine göre hadise verdikleri bir değerlendirme sözüdür. Bununla birlikte bu söz diğer hadisçileri de bağlayan bir ifade olmadığı gibi, bir hadisçinin sahih, hatta mütevatir kabul ettiği bir rivayet başka hadisçiler tarafından zayıf veya uydurma olarak değerlendirilebilir. Örneğin Cibril hadisi, Ay'ın ikiye ayrılması hadisi gibi.

Rivayetçi geleneksel mezhepler tarafından kendisiyle amel edilmesini gerektiren, (Müslümanlar tarafından uygulanması gereken), vacib kabul edilen hadislerdir. Peygamberin kendisi veya sahabeden adalet ve zabt sahibi kimseler vasıtasıyla, yine adalet ve zabt sahibi kimseler aracılığıyla rivayet edilen hadislerdir. Bazı hadis yazarları kendi külliyatlarına sahih ismini vermişlerdir. Sahih hadisler, eleştirel düşünmeyen, geleneksel İslâm âlimlerinin çoğuna göre gerçek kabul edilirler.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.