Rumenler

Rumenler veya Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa'da ve Balkanlar'da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova'da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.

Rumenler
Români
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Romanya 16.870.000
Moldova 75.000 (Moldovalılar ile birlikte yaklaşık 2.815.000)
İspanya 730.000 (Moldovalılar ile)
Ukrayna 410.000 (Moldovalılar ile)
ABD 462.000
İtalya 342.000
Kanada 192.000
Rusya 178.000 (Moldovalılar ile)
Diller
Rumence
Din
Romanya Ortodoks Kilisesi, Birleşik Romanya Yunan Katolik Kilisesi, Katolik Kilisesi, Protestanlık
İlgili etnik gruplar
Arumenler, Megleno-Rumenler, İstro-Rumenler

Rumenlerin sayısının dünya çapında 23,5 milyon civarında olduğu sanılmaktadır. Rumenlerin anadili olan Rumence, Latin kökenli bir dil olup Moldovca ile aynı dildir. Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca ile benzerlikler taşır. Bu dili ana dil olarak konuşanların sayısı Romanya'da 16,87 milyona yakındır. Moldova'da ise bu sayı 2,5 milyon civarındadır. Romanya'nın civarındaki Sırbistan, Ukrayna, Macaristan ve Rusya gibi diğer ülkelerde 1 milyon civarında Rumen kökenli bir nüfus mevcuttur. Ayrıca İspanya, İtalya ve ABD'ye göç etmiş Rumenlerin sayısı da 1 milyon civarındadır.

Rumenler tarih boyunca kendilerine Rumen veya Romanyalı adlarını vermişlerdir. Ancak diğer komuşu ülkeler onları genellikle Vlah veya Ulah olarak tanıdılar. Rumenlerin Osmanlı Devleti dönemindeki adı Ulahlar idi. O dönemde Romanya ve Moldova Eflak ve Boğdan adlarıyla biliniyordu. Romanya'nın 93 Harbi'yle bağımsızlığını kazanmasından sonra diğer dillerle birlikte Türkçede de Romanya ve Rumenler adları kullanılmaya başlandı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.