Robert Venturi

Robert Venturi (d. 1925 Philadelphia, ABD-), Amerikalı mimar ve mimarlık teorisyeni.

Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Eero Saarinen ve Louis I. Kahn ile birlikte çalıştı. 1958 yılında kendi bürosunu kurdu. Venturi, mimari tasarımlarında olduğundan daha çok teorik alanda etkili olmuştur. "Karışıklık ve Karşıtlık" fikrine dayanan bir mimari anlayışı geliştirmiştir. Yapı ve dekorasyonun birbirinden ayrı şeyler olarak kalmalarını, dekorasyonun içinde yer aldığı kültürü taşıması gerektiğini öne sürer. Modernist mimarinin aksine, eski modelleri sembolik olarak dekorasyonda kullanır. Temel mimari kurallarının değiştiğine inanmaktadır. Teorileri ve yapıtları postmodernizmin popülist estetiğine örnekler olarak ele alınmaktadır.

Venturi sadece işlevselin tartışmalı bir eleştirmeniydi ve Modern Ortodoks mimarlığının yedek dizaynları ve bir counterrevolutionaryı düşünüldü. O bildirisi, karmaşıklık ve 1966 'da mimarlıkta ayrılığı yayımladı.

Projelerinden seçmeler

  • Sainsbury Kanat, Vatandaş Galerisi, Londra
  • Taşralı Capitol Yapı, Toulouse, Fransa
  • Esnaf birliği Evi, Philadelphia, Pensilvanya
  • Vanna Venturi Ev, Philadelphia, Pennsylvania
  • Seattle sanat Müzesi, Seattle, Washington
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.