Rücû (edebiyat)

Rücû (geri dönüş) anlatımı güçlendirmek için, söylenilen sözden vazgeçip daha güçlü bir söz söyleme sanatıdır. Edebiyatta ve hitabet sanatında kullanılır.

Örneğin;

Alnın bir sitare-i nev, yok bir âfitâb (Tevfik Fikret)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.