Prens

Prens, Avrupa hanedanlarında kral olmayan erkek üyelere verilen genel soyluluk unvanıdır. Osmanlı'daki şehzade unvanına denk gelir. Prensler çoğu ülkede prenseslerle birlikte taht için sıraya girerlerdi. Fransa'da veliaht prensine döfen denirdi. Eski Türklerde Tigin sözcüğü prens sözcüğüne karşılık gelir.

Etimoloji

Anglo-Norman ve Eski Fransızca "prince". Latince "princeps" kelimesinden gelir. "Princeps" kelimesi primus (ilk,birinci) + capio/capere (almak,kapmak) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. "(Bir yeri/yerleşimi) ilk alan, ilk kapan". Ayrıca "şef, lider, ilk adam" anlamındadır ve hatta "ilk vatandaş" anlamına da gelebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.