Oğlak Dönencesi

Oğlak Dönencesi, yeryüzünün güney yarım küresinde Ekvator'un 23° 27' güneyinden geçtiği varsayılan enlemdir.

Dönenceler ile ortalarındaki Ekvator. Dönencelerden güneyde olanı Oğlak Dönencesidir.

21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi ne dik gelir. Buna bağlı olarak:

  • Kuzey yarımkürede kış mevsimi güney yarımkürede ise yaz mevsimi yaşanır.
  • Bir noktanın güneyine doğru gidildikçe gündüzlerin süresi artar gecelerin süresi ise kısalır.
  • Güney yarımkürede en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede ise tam tersidir.
  • Oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldiği için gölge boyu sıfırdır.
  • Bu tarihten sonra güneşin dik açısı kuzeye doğru kaymaya başlar.
  • Bu tarihten sonra Güney yarımkürede gündüzler kısalmaya geceler ise uzamaya başlar.
  • 21 Mart günü ise dik açı artık 0° enlemi olan ekvator üzerindedir.

Oğlak Dönencesi'nin üzerinden geçtiği ülkeler, doğudan batıya sırasıyla, Brezilya, Arjantin, Paraguay, Şili, Polinezya, Melanezya, Avustralya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Botsvana ile Namibya'dır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.