Nazmi Akıman

Nazmi Akıman, 1929 yılında Ankara'da doğmuştur. Şişli Terakki Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Columbia Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiş, diplomat olarak Türkiye'yi çeşitli kademelerdeki görevlerde temsil etmiştir. BM Daimî Temsilciliği Başkâtipliği, CENTO Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, NATO delegeliğinde müsteşarlık, Madrid Büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştur. Şiirlerini Varlık Dergisi'nde yayımlanmıştır.

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.