Mediasten

Mediasten veya mediastinum göğüs kafesinde yer alan, akciğerlerin arkasında kalan bölüm. Toraksın üstünden, diyaframa kadar uzanır. Kalp, kalbin büyük damarları, özafagus, trakea, frenik sinir, kardiak sinir, timus ve mediasten lenf nodlarını içerir. Üç bölüme ayrılır.

  • Ön mediasten: Perikardın önü, sternumun arkasında yer alır.
  • Orta mediasten: Ön ve arka mediasten arasında kalan kısım
  • Arka mediasten: Perikardın arka kenarları, büyük damarlar ve vertebra korpusları arasında kalan kısımdır.
Mediasten
Mediasten
Mediasten anatomisi
Latince isim mediastinum
Tanımlayıcılar
JSTOR mediastinum
Microsoft Academic 2779126056 2776976885, 2779126056
MeSH D008482
TA 3333
FMA 9826

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.