Müdafi

Müdafi, ceza yargılamasında şüpheli veya sanıkların savunmasını yapan kişi ya da avukattır. Müdafi, savunmasını üstlendiği kişiyi, sözlü veya yazılı savunmak, soru yöneltmek, soruşturmanın genişletilmesini ve keşif yapılmasını istemek gibi yöntemler ile savunur. Bazı ülkelerde maddi durumu iyi olmayanlara devlet tarafından müdafi ataması yapılır [1].

Kaynakça

  1. Kocaoğlu, Serhat Sinan (Şubat 2011). Müdafi. Seçkin. ISBN 9789750214394.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.