Gözaltı

Gözaltı, suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararıyla, soruşturmanın tamamlanması amacıyla, soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde kolluk tarafından belirli bir süre alıkonulması işlemidir.[1]

Gözaltı, devletin kolluk kuvvetlerinin kişiyi yasal dayanakla geçici olarak alıkoymasıdır. Çoğu kez, gözaltına alınan kişi önce nezarethaneye götürülerek ifade verir, sonra da karşısına çıkarıldığı savcı salıverilmesi ya da mahkemeye sevki için istemde bulunur.

Türkiye'de gözaltı

Yasada istisnaları olmakla birlikte, normal gözaltı süresi 24 saattir. Normal süreç, polisin kişiyi gözaltına aldıktan sonra hekim raporu için hastaneye götürmesi, kişinin nezarethanede ifade vermesi, savcının kararı ve sonra ya salıverilme öncesi tekrar hekim raporu, ya da tutuklanma şeklinde işler.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.