Şüpheli

Şüpheli, bir ceza muhakemesi terimidir. Hukuken kolluk ve savcılık evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder. Günlük dilde şüpheli ve sanık aynı anlama gelecek şekilde kullanılsa da hukuken bu terimler birbirinde farklıdır.

Bir kişinin belirli bir suçu işlemiş olabileceğine dair savcılık kanaati oluştuğunda o kişi şüpheli kabul edilir. Şüpheli kişi hakkında savcılık emrindeki kolluk güçleri (polis, jandarma vs.) tarafından soruşturma yapılır. Savcılığın oluşturduğu resmî bir suçlama mahkeme öncesinde hakim tarafından onaylandığında yani kişi hakkında ceza davası açıldığında kişi sanık durumuna geçer. Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.