Kutsal Topraklar

Kutsal Topraklar (ibranice: אֶרֶץ הַקוֹדֵשׁ Eretz HaQodesh, Arapça: الأرض المقدسة Al-Arḍ Al-Muqaddasah), İbrahimi dinler Yahudilik, Hristiyanlık, ve İslam için önem arz eden, günümüzde üzerinde İsrail ve Filistin'in bulunduğu topraklara verilen özel isimdir. Aynı topraklara İsrail Diyarı veya Vadedilmiş Topraklar da denir.

→ Bu madde, İbrahimi dinlerdeki "Kutsal Topraklar" kavramı ile ilgilidir. Sadece İslam'daki kutsal topraklar için Mekke ve Medine maddelerine bakınız.
Bölgenin uydu fotoğrafı (2003). Ülke sınırları siyah ile gösterilmiştir.

Birçok dinin doğduğu bu topraklar, Haçlı Seferlerinin yapılmasına sebep olmuştur, günümüzde de Arap-İsrail gerginliğine sebep olmaktadır. İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudiliğe göre İbrahim Harran'da doğmuştur. Daha sonra ise o zamanlar Kenan ülkesi olarak adlandırılan ve ilk olarak Adem'in torunu Enoş'un oğlu Kenan tarafından bulunduğu söylenen sınırları kuzeyde Sure ve Lübnan'a güneyde Akabe Körfezine, doğuda Madabaya kadar olan yere yerleşmiştir. İbrahim, oğulları İsmail ve İshak, Yakup ve Yusuf bu topraklarda yaşamıştır. İbrahim, İshak ve Yakup'un mezarları buradadır. Musa da Yahudileri Mısır'dan çıkarmış ve Kenan ülkesi'ne getirmiştir. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik dinlerine göre Tanrı Kenan ülkesini, Hitit ülkesini ve Amon ülkesini İbrahimin soyuna yani Yahudilere ve Araplara vermiştir. Bu toprakları değerli kılan Kenan, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Davud, Süleyman ve İsa'nın burada yaşamış olması; İbrahim ve Kenan dışındakilerin burada doğmuş olması; Yakup ve Yusuf hariç hepsinin burada ölmesi; İsa'nın burada kutsanması ve İbrahim ve oğullarının burada sünnet olmasıdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.