Kuark maddesi

Kuark özdeği veya KRD (QCD) özdeği, özdeğin (maddenin) kuark ve gluon içerdiği evrelerden herhangi biridir. Bu evreler, ancak olağanüstü yüksek sıcaklık ve yoğunlukta gerçekleşirler. Bu uç koşullar altında, özdeğin alışılmış çekirdek çevresindeki elektron yapısı bozulur, ve kuarklar özgürce devinirler. Benzerlik açısından, buzun ısınınca kristal yapısını kaybetmesi düşünülebilir. Bu sürecin sonunda su elektronları özgürce devinirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.