Kritik nokta (termodinamik)

Kritik nokta, termodinamikte bir faz denge eğrisinin son noktasıdır. En belirgin örnek, sıvı-buhar kritik noktası, basınç-sıcaklık eğrisinin bir bitiş noktası olup, burada sıvı ve onun buharı bir arada bulunulabilen koşulları belirtir. Daha yüksek sıcaklıklarda, gaz basınç ile sıvılaştırılamaz.

Etanın kritik noktası

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.