Kimya mühendisliğinin özeti

Aşağıdaki özet, kimya mühendisliğine konu bağlamında genel bir bakış açısı kazandırmak için verilmiştir:

Kimya mühendisliği, fiziksel bilimlerin (örneğin kimya ve fizik) ve yaşam bilimlerinin (örneğin biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya) matematik ve ekonomi bilimlerinin, hammaddelerin veya kimyasalların daha yararlı ve değerli biçimlere dönüştürülmesi sürecine uygulanmasıyla ilgilenir. Kullanışlı malzemelerin üretimine ek olarak, kimya mühendisliği günümüzde nanoteknoloji, yakıt hücreleri ve biyomedikal mühendisliği gibi yeni malzemeler ve tekniklerin geliştirilmesinde öncülük etmektedir.[1]

Kimya mühendisliğinin temelleri

Kimya mühendisliğinin dalları

Kimya mühendisliği tarihi

Kimya mühendisliği tarihi

Kimya mühendisliğinde genel kavramlar

Kaynakça

  1. From Petroleum to Penicillin. The First Hundred Years of Modern Chemical Engineering: 1859–1959. – Burnett, J. N.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.