Kilogram

Kilogram (sembolü kg) Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI, Fransızca Le Système International d’Unités 'den kısaltma) kütlenin temel birimidir. Kilogram, Uluslararası Kilogram Prototipi'nin kütlesine eşit olarak tanımlanmıştır,[1] bu da bir litre suyun kütlesine neredeyse eşittir. Adında bir SI öneki (k) içeren tek SI temel birimidir. Ayrıca, farklı laboratuvarlarda ölçülebilecek temel fiziksel bir özellik yerine, insan yapımı bir cisme dayandırılmış tek SI birimidir.

1889 yılında sabit bir etalon kütle olarak kabul edilmeden önce kg, +4 °C de 1 dm³ saf suyun kütlesi olarak tarif edilirdi. Aynı yıl Fransa'nın başkenti Paris'teki Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'nda bulunan iridyum ve platinden yapılmış, 39 mm çapında ve 39 mm yüksekliğinde silindir şeklindeki etalon cismin kütlesine eşit kabul edilmiştir. 2019 yılında bu tanım da değişerek insan yapımı bir maddeye değil de teorik bir sabite bağlanmıştır.

  • 1 Kilogram = 1.000 Gram
  • 1 Kilogram = 1.000.000 Miligram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000 Mikrogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000 Nanogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000 Pikogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000 Femtogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000 Attogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Zeptogram
  • 1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yoktogram

Kaynakça

Dış bağlantılar

Harici görseller
BIPM: The IPK in three nested bell jars
NIST: K20, the US National Prototype Kilogram resting on an egg crate fluorescent light panel
BIPM: Steam cleaning a 1 kg prototype before a mass comparison
BIPM: The IPK and its six sister copies in their vault
The Age: Silicon sphere for the Avogadro Project
NPL: The NPL’s Watt Balance project
NIST: This particular Rueprecht Balance, an Austrian-made precision balance, was used by the NIST from 1945 until 1960
BIPM: The FBŞablon:Nbhyph2 flexure-strip balance, the BIPM’s modern precision balance featuring a standard deviation of one ten-billionth of a kilogram (0.1 µg)
BIPM: Mettler HK1000 balance, featuring 1 µg resolution and a 4 kg maximum mass. Also used by NIST and Sandia National Laboratories’ Primary Standards Laboratory
Micro-g LaCoste: FGŞablon:Nbhyph5 absolute gravimeter, (diagram), used in national laboratories to measure gravity to 2 µGal accuracy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.