Açısal dakika

Açısal dakika veya MOA bir derecenin altmışta birine eşit bir açısal ölçü birimidir.[1] Bir derece bir dairenin üç yüz altmışta biri olarak tarif edildiğinden 1 MOA;açısal dakika kapalı bir dairenin 21 600'de biridir. Astronomi veya keskin nişancılık gibi çok küçük açıların ifadesi için bir birime ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılır. Tam bir kürede açısal dakikakanın karesinin matematiksel ifadesi şöyledir:

Bu değer yaklaşık olarak 148 510 660 498 açısal dakika kareye eşittir.

Açısal saniye bir derecenin üç bin altı yüzde birine denk gelen açı birimidir.[2]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.