Kilobayt

Uluslararası Birimler Sistemi(SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Buna dayanaraktan 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir.

Bayt Birimleri
Yaygın önek İkilik önek
Ad Sembol Ondalık İkilik Ad Sembol İkilik
kilobaytKB103210 kibibaytKiB210
megabaytMB106220 mebibaytMiB220
gigabaytGB109230 gibibyteGiB230
terabaytTB1012240 tebibaytTiB240
petabaytPB1015250 pebibaytPiB250
eksabaytEB1018260 eksbibaytEiB260
zettabaytZB1021270 zebibaytZiB270
yottabaytYB1024280 yobibaytYiB280

Uluslararası sembolü kB'dir.

Bilgisayar teknolojilerinde kilobayt 1024 (210) olarak belirtilir. Bunun nedeni dosya yönetim sistemlerinde ikilik sistemin yaygın olarak kullanılmasındandır.

1024 (210) bayt değeri için Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından 1998 de belirlenmiş birim Kibibayt'tır.

10'luk Taban Sistemi (1000 byte)

Uluslararası Birimler Sistemi(SI)'ne göre kilo ön eki 1000 (103) olarak belirtilmiştir. Buna göre 1 kilobyte 1000 byte'a eşittir.

Bu değer Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) tarafından tanımlanmış değerdir.

IEC 80000-13 standardı 8 bit'in 1 byte a eşit olduğunu belirtir. (1 B = 8 bit). Buna göre, 1 kB = 8000 bit. Bin kilobayt (1000 kB) 1 megabayt'a (1 MB) eşittir.

2'lik Taban Sistemi (1024 byte)

Geleneksel olarak 1 kilobayt 1024 byte (210 B)'ı ifade etmek için kullanılır. Metrik kilo kavramı burada kullanılmıştır çünkü 1024 kolaylık adına 1000'e yakındır.

Günümüzde bu gösterim biçimi birçok yerde kullanılmaktadır.

Örnek: Microsoft Windows.

İlgili Bağlantılar

Kibibayt

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.