Gigabayt

Gigabayt (Okunuş: [gigıbayt]) (İngilizce: gigabyte, okunuşu "gigıbay't"), bilgisayarlarda kullanılan, 1024 megabayt (İngilizce: megabyte, okunuşu "megabay't") boyutundaki bir ölçü birimidir. Kısaltması GB olarak kullanılır.

Bayt Birimleri
Yaygın önek İkilik önek
Ad Sembol Ondalık İkilik Ad Sembol İkilik
kilobaytKB103210 kibibaytKiB210
megabaytMB106220 mebibaytMiB220
gigabaytGB109230 gibibyteGiB230
terabaytTB1012240 tebibaytTiB240
petabaytPB1015250 pebibaytPiB250
eksabaytEB1018260 eksbibaytEiB260
zettabaytZB1021270 zebibaytZiB270
yottabaytYB1024280 yobibaytYiB280

Uluslararası Birimler Sistemine göre İngilizce ön ek "giga" 109 anlamına geldiği için 1 gigabayt 1 milyar baytlık bir büyüklüğü gösterir. Bu tanımlama tüm bilim, mühendislik, ticaret ve birçok bilişim alanının yanında sabit disk, katı hal sürücü ve teyp gibi saklama alanlarının kapasitelerinin belirtilmesinde ve veri aktarım hızlarının tanımlanmasında kullanılır. Ancak terim bilgisayar bilimleri ve bilişim alanlarının bazılarında, özellikle de bellek (RAM) boyutlarının gösterilmesinde 1073741824 (10243 ya da 230) baytlık büyüklük şeklinde kullanılır.

Kullanımdaki farklılıklar nedeniyle "Gigabayt" terimi her iki büyüklük anlamında da kullanılabilir. Örneğin sabit disk üreticileri ürünlerinin kapasitesini metrik birimlerle tanımlayıp pazarlarken Microsoft Windows işletim sistemi gibi yazılımlar, ikilik tabandaki tanımlamayı kullanarak, 400 GB kapasiteli olarak pazarlanıp satılan bir ürünü 372 GB kapasiteli olarak göstermektedir.

Alt ve üst birimleri:

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.