Kakmacılık

Kakmacılık, maden, ahşap, fildişi, bağa, mermer gibi bir maddenin bazı kısımlarını oyarak, buraya genellikle daha kıymetli bir başka madenden veya maddeden parçalar kesip gömmek sûretiyle yapılan süsleme sanatıdır. Çok kıymetli taşlarla süslenmiş eserler için murassa tabiri kullanılır.

1856–57, 1861 tarihli, altın ve savat kakmalı, fildişi kabzeli Osmanlı kaması. Metropolitan Museum of Art.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.