Hermas'ın Çobanı

Hermas'ın Çobanı,[1][2] MS 150'de kim olduğu bilinmeyen, havarisel Baba olarak kabul edilen Hermas isimli bir Hristiyan tarafından kaleme alınmış önemli bir Erken Hristiyanlık metnidir. Eser ikinci yüzyılın başlarından günümüze dek gelen Yunanca kaleme alınmış bir çalışmasıdır. Özellikle Lyon’lu İreneus ve İskenderiye’li Klemens tarafından külliyat olarak kararlaştırıp kanonize edildiğinde tam olarak Yeni Ahit metinleri arasından seçilmemişlerdi.

Ne zaman ve nerede yazıldığı eserin dilinde ve iletmek istediği teolojik mesajda belirlenir. Roma Episkoposu Klemens’e atıfta bulunulması, 88 ile 97 arasında görmüş olduğu ilk iki görümün arasına yerleştirilir. Romalılara yönelik kaleme alınan mektupta (16:14) Pavlus, Hermas’ın da içerisinde bulunan Hristiyan toplulukları selamlar. Bundan dolayı da bazı yorumcular, Origen’de doğruladığı gibi “Çoban” eserinin yazarı olduğuna inanıyorlar. Bununla birlikte teolojik doğası ve Yuhanna metinleriyle benzerliği (Yuhanna İncili ve Vahiy) bizlere daha çok M. S. ikinci yüzyıl olduğunu vurguluyor.

İçerik

Çalışma beş görüm, on iki emir ve on benzetmeden oluşmaktadır. Metnin içeriğinde çoban kılığında dünyaya gelen bir melek anlatılmaktadır. Alegoriye dayanır ve Kilise'ye özel ilgi gösterir, imanlıların insani kişiliklerine ve toplumsal yaşamlarına zarar verecek günahlardan kaçınmaya, günahlarından da tövbe etmeye çağırır.

İlk Hristiyan metinlerinin çoğunda olduğu gibi, Hermas'ın Çoban eseri, ilgilendiği konuların ciddiyeti ve ağırlığının yanı sıra, karamsarlıktan uzak, insanlara iyimser ve yaşamlarına umut katacak ifadeler içermektedir.

Kaynakça

  1. Hristiyan İlahiyatının Hikayesi. Roger E. Olson. Haberci Basın Yayın Dağıtım Turizm San. Tic. Ltd Şti. 2020. ss. 51-53.
  2. New Catholic Encyclopedia - Second Edition (İngilizce). Thomson and Gale. 2003. s. 785 Cilt: 6.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.