Habsburg Monarşisi

Habsburg Monarşisi, 1526-1806 yılları arasında Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdir.

Habsburg Monarchy
Habsburgermonarchie
Avusturya Habsburg Monarşisi
1526-1804
Bayrak
Arma
Slogan
Fiat iustitia, et pereat mundus
"Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun"
Millî marş
Gott erhalte Franz den Kaiser
"Tanrı Kayzer Franz'ı Korusun"
1789 yılında Habsburg Monarşisi
Başkent Viyana
(1526–1583 / 1611–1804)
Prag (1583–1611)
Yaygın diller

Resmi diller:
Almanca · Latince


Hükûmet Feodal Monarşi
Hükümdar  
 1526-1564
I. Ferdinand
 1740-1780
Maria Theresia
 1792-1804
II. Franz
Şansölye  
 1753–1793
Wenzel Anton
Tarihçe  
 Kuruluşu
1526
 Jagiellon Hanedanı ile evlilik bağı
25 Mayıs 1521
29 Ağustos 1526
 II. Viyana Kuşatması
14 Temmuz-12 Eylül 1683
16 Aralık 1740 – 18 Ekim 1748
11 Ağustos 1804
 Dağılışı
1804
Yüzölçümü
 Toplam
340.000 km2 (130.000 sq mi)
Nüfus
 Sayılan
8500.000
Para birimi Gulden
Öncüller
Ardıllar
Avusturya Arşidüklüğü
Macaristan Krallığı
Bohemya Krallığı
Avusturya İmparatorluğu

Tarihçe

II. Viyana Kuşatması (1683)

Başarılı hanedan evlilikleri politikası yolu ile Habsburglar Avrupa'da hüküm süren en güçlü aile durumuna geldiler. I.Maximilian'ın torunu Arşidük Ferdinand'ın 1526 yılındaki, Bohemya ve Macaristan taçlarını getiren evliliğiyle; Avusturya, Bohemya ve Macaristan Habsburglar yönetimi altında 1918'e dek birleşmiş olarak kaldı. 16. ve 17. yüzyıllardaki, din savaşlarında Avusturya önde gelen Katolik güç olarak belirdi. Öte yandan, Macaristan'ın büyük bölümünü ele geçirip Viyana'yı kuşatan Osmanlılar'a karşı direndi. 1683 tarihinde İkinci Viyana Kuşatması'nda Osmanlılar'ın yenilmesinden sonra, Prens Eugene önderliğindeki Avusturya orduları yalnız Macaristan'ı geri almakla kalmadı; Balkan topraklarının büyük bir bölümünü de ele geçirdi. Bu yıllar ve XVIII' yy başları Habsburglar ve Fransa arasında Avrupa'nın önderliği için uzun bir rekabet dönemi oldu. 1740'ta son erkek Habsburg, İmparator VI. Karl öldü. Ölümünden önce yerine Toskana büyük dükü ile evli olan kızı Maria Theresia'nın geçmesini sağladı ve onların soyu Habsburg-Lorraine Hanedanı olarak Avusturya'yı yönetti. Maria Theresa ve oğlu II. Joseph İmparatorluğu geliştirdi. Öteki Avrupa hanedanları gibi Habsburgları da korkutan Fransız Devrimi'nin ertesinde, Avusturya uzun süren savaşlara katıldı. Bin yıllık Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu dağıldı ve Marie Theresa'nın torunu II. Franz 1804'te Avusturya İmparatoru oldu.[1]

1700 yılında Habsburg toprakları: The Habsburg Monarşisi (Avusturya) sarı renkte, İspanyol Habsburgları kırmızı renkte gösterilmiştir.
  1. Büyük Ansiklopedi, Milliyet, 1990. Cilt 2. Sayfa 511.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.