Grup teorisinin konularının listesi

Şablon:Group theory sidebar

Yapılar ve operatörler

Grupların temel özellikleri

Grup homomorfizmi

Grupların temel tipleri

Basit gruplar ve sınıflandırılması

 • Basit sonlu grupların sınıflandırılması

Permütasyon ve simetri grupları

Grup kavramlarının diğer matematiklerle paylaşımı

Bir grup işleminin kullanımındaki matematiksel nesneleri

Matematik alanları & grup teorisinin önemli konuları

Grupları ile ilgili cebirsel yapılar

Grup temsilleri

 • Afin gösterim
 • Karakter teorisi
 • Büyük diklik teoremi
 • Maschke teoremi
 • Monstrous mehtabı
 • İzdüşümsel gösterimi
 • Gösterimi teorisi
 • Schur önsavı

İşlemsel grup teorisi

 • Coset sayımı
 • Schreier altgrup önsavı
 • Schreier-Sims algoritması
 • Todd-Coxeter algoritması

uygulamalar

Ünlü sorunlar

 • Burnside sorunu
 • Sonlu basit grupların sınıflandırılması
 • Herzog-Schönheim varsayımı
 • Altkümeyi toplamı sorunu
 • Whitehead sorunu
 • Gruplar için kelime sorunu

Diğer konular

 • Mükellef grubu
 • Kapasiteli grubu
 • Karakterizasyon(Matematik)
 • Kompakt grubu
 • Kompakt oluşturulan grubu
 • Tam grubu
 • Kongrüans alt grubu
 • Sürekli simetri
 • Frattini alt grubu
 • Büyüme oranı
 • Heisenberg grubu, ayrık Heisenberg grubu
 • Moleküler simetri
 • Nielsen dönüşümü
 • Tarski canavar grubu
 • Thompson grupları
 • Tietze dönüşümü
 • Transfer(grup teorisi)

Grup teoristleri

Ayrıca bakınız

 • Soyut cebir konular listesi
 • Kategori teorisi konular listesi
 • Lie grubu konularının listesi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.