Temel grup

Temel grup, cebirsel topolojide bir topolojik uzaya eşlenen, topolojik uzayın delik sayısı ve şekli gibi bilgileri içeren matematiksel bir gruptur. Bu eşleme topolojik uzay üzerinde sabitlenmiş bir noktadaki döngülerin birbirlerine homotopik (büzülme) olup olmadıklarına göre yapılır. Temel grup, homotopi gruplarının ilki ve en basitidir. Homeomorf olan topolojik uzayların aynı temel grubu olur. Bu bakımdan topolojik bir değişmezdir.

İlk olarak Henri Poincaré tarafından 1895'te Analysis Situs çalışmasında tanımlanmıştır.

Homotopi

Yol[1]

yolu, aralığından topolojik uzayına giden sürekli bir fonksiyondur. başlangıç noktası, bitiş noktası diye adlandırılır.

Döngü[1]

döngüsü, aralığından topolojik uzayına giden başlangıç ve bitiş noktaları aynı olan sürekli bir fonksiyondur.

Tanım[1]

bir topolojik uzay olsun. Yolların homotopisi , fonksiyon ailesidir öyle ki; başlangıç noktası ve bitiş noktası 'den bağımsız olmalı ve şeklinde eşleştirdiğimiz fonksiyonu sürekli olmalı.

Örnek[1]

'de aldığımız aynı yerde başlayıp aynı yerde biten herhangi iki ve yolunu birbirlerine homotopisi ile bağlayabiliriz. Yani üzerindeki aynı noktalarda başlayan ve biten yolları ya da döngüleri birbirlerine büzebiliriz.

Tanım

bir topolojik uzay ve olsun. noktasındaki tüm döngüleri içeren kümesine homotopi bağıntısını koyarsak topolojik uzayının noktasındaki döngülerine göre temel grubunu elde etmiş oluruz. şeklinde gösteriyoruz. Grubumuzun işlemi olan işlemini önce döngüsünü iki kat hızlı sonra döngüsünü iki kat hızlı gitmek olarak tanımlıyoruz. Burada olduğundan homotopi denklik bağıntısı sınıflarında temsilci seçmenin önemsiz olduğunu söylüyoruz. Grubumuzun birim elemanı noktasındaki sabit döngünün denklik sınıfıdır. Bir elemanın tersi ise şeklinde tanımlanan denklik sınıfıdır. noktasının seçimi topolojik uzayı eğer yol bağlı ise önemsizdir.

Örnekler

üzerindeki döngüler yukarıdaki örnekte bahsettiğimiz homotopi ile birbirlerine büzülebiliyorlar. Yani bütün döngüler sabit döngüye büzülebilir. Bu da bize 'in temel grubunun bariz grubudur. birim çemberinin temel grubu 'dir. Burada üzerindeki döngülerin kaç kere döndüklerini sayıyoruz. Örneğin bir döngü 3 kere dönüyorsa bu döngüyü 3'e gönderiyoruz.

Kaynakça

  1. Allen Hatcher, Algebraic Topology, Cambridge University Press (2002) ISBN 0-521-79540-0

Allen Hatcher, Algebraic Topology 19 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.