Gaz ısıtıcısı

Gaz ısıtıcısı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya bütan yakılarak, bir odayı veya açık alanı ısıtmak için kullanılan bir alan ısıtıcısıdır.

1970'lere ait, dik akışsız sıvılaştırılmış petrol gazı ısıtıcısı.

Ayrıca bakınız

  • Benzinli ısıtıcı
  • Gazyağı ısıtıcısı
  • Şömine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.